Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

 

1 Identificatie van de verkoper.

Geurs Office Equipment bvba (hierna GOE bvba genoemd).

Ouwegemstraat 65, 9750 Zingem.

BTW BE-0433.301.275

RPR Oudenaarde

Tel: +32 9 3844655

Fax: +32 9 3845560

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2 Algemeenheden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de online verkoop via www.geurs.be als op de verkoop via de klassieke verkoopkanalen: telefoon - mail - showroom - onsite.

GOE bvba is enkel actief in België en kan derhalve enkel bestellingen aanvaarden indien het leveringsadres gelegen is in België. De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. Alle verdere communicatie door GOE bvba zal in het Nederlands gebeuren. Klanten kunnen zich bij niet navolging van de algemene voorwaarden niet beroepen op het feit dat ze het Nederlands niet beheersen. 

GOE bvba kan ten allen tijde en zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden. Op lopende contracten blijven altijd de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

 

3. Betaling

Bij afhaling :Betaling netto kontant of via payconiq (applicatie op smartphone) bij afhaling van de goederen of herstelling. 

Bij Levering: Goederen worden slechts uitgeleverd nadat het openstaande factuurbedrag in zijn geheel is betaald. Betaling kan via overschrijving op onze rekening PNB PARIBAS FORTIS met IBAN: BE26 2850 2903 2129   BIC: GEBA BE BB 

In onderling overleg kunnen bestaande klanten genieten van een betalingsvoorwaarden volgens afspraak, vervaldag steeds op factuur vermeld. Betalingsvoorwaarden kunnen door ons eenzijdig gewijzigd worden wanneer de klant de afspraken niet correct nakomt. Nieuwe bestelling worden pas uitgeleverd wanneer de klantenrekening in orde is.

Bij gebreke aan betaling van de factuur na de op de factuur vermelde vervaldatum, is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 1% vanaf de factuurdatum. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EURO per factuur verschuldigd, dit onverminderd de gedingskosten. Klachten dienen schriftelijk binnen de 8 dagen te worden gemeld. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. Alle machines en goederen blijven onze eigendom tot na volledige betaling.

Minimum factuurbedrag is 25€ exclusief btw. Voor facturen minder dan 25€ exclusief btw worden 3€ administratiekosten aangerekend. De klant kan altijd een kasticket verkrijgen. Van Kastickets kan een verzamelfactuur geleverd worden mits aanvraag bij elke aankoop via kasticket.  

 

4 Eigendom.

Goederen blijven eigendom van GOE bvba tot volledige betaling, inclusief kosten. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de overdracht van de goederen

 

5. Levering

Levering van goederen gebeurt enkel op plaatsen met voldoende parkeermogelijkheid en in een goed toegankelijke ruimte op het gelijkvloers. De klant dient zelf te voorzien in het nodige (vb: lift) voor levering van goederen op andere plaatsen of ruimtes. De verantwoordelijkheid en de hiervoor gemaakte extra kosten vallen in dit geval volledig ten laste van de klant. Als blijkt dat bij aankomst bij de klant de goederen niet op een veilige manier kunnen geleverd worden dan blijven de goederen eigendom van GOE bvba en worden de gemaakte verplaatsingkosten en werkuren aan de geldende tarieven aangerekend, vermeerderd met een schadevergoeding van 10% van de waarde van de geleverde goederen. 

 

6. Verhuur

Verhuurcontracten zijn netto kontant te betalen aan het begin van de verhuurperiode. Een huurwaarborg van 3 maanden is verschuldigd bij huur op langere termijn.

 

7. Herstellingen

Voor iedere Carry-in herstelling, nazicht of bestek waarvoor technische of installatiewerkzaamheden moeten verricht worden, worden de werkelijke kosten aangerekend. Dit met een minimum van 49€ exclusief btw ongeacht of het toestel al dan niet hersteld kan/moet worden.

Voor iedere Onsite interventie wordt een minimumkost van 49€ exclusief btw aangerekend .

Producten of wisselstukken benodigd om een oordeelkundig bestek te kunnen maken en die nadien niet kunnen gerecupereerd worden, worden eveneens aangerekend.

Herstellingen of interventies worden contact betaald tenzij met de klant een andere overeenkomst werd afgesloten.

 

8. Terugname goederen

Goederen worden in regel niet teruggenomen.

Uit commerciële overwegingen is er soms een tegemoetkoming voor ongebruikte toners of cartridges bij aankoop van een nieuw toestel. Dit voor zover deze toners of cartridges nog bruikbaar of herverkoopbaar zijn

 

9 Contact

Klachten moeten zo snel mogelijk schriftelijk of via mail gemeld worden en dit ten laatste binnen een termijn van 8 dagen na levering van de goederen of ontvangst van de factuur.

Geurs Office Equipment bvba, Ouwegemstraat 65 , 9750 Zingem.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.